O koučování

Koučem se v dnešní době nazývá skoro každý, kdo nějakým způsobem přispívá k vedení či rozvoji lidí. Manažeři, psychologové, poradci, školitelé, kde kdo má ve svém profilu uvedeno, že je také kouč.

I já jsem se ke koučovacímu přístupu dostala díky své práci personalistky. Tento rozvojový směr mě natolik nadchnul, že jsem se rozhodla stát koučkou.
V roce 2015 jsem absolvovala výcvik profesionálních koučů pod záštitou organizace International Coach Federation, se zkratkou ICF. Od té doby si své vzdělání neustále doplňuji.

Jako kouč

  • vytvářím důvěrný a blízký vztah s koučovaným,
  • aktivně naslouchám,
  • kladu silné otázky,
  • pomáhám koučovanému prožít a přijmout emoce,
  • vybírám ty nejvhodnější koučovací techniky pro daný okamžik (žádná koučovací hodina není stejná),
  • napomáhám koučovanému vnímat tělo a jeho reakce,
  • řídím se etickým kodexem kouče. 

Koučování je vztah mezi dvěma rovnocennými partnery – koučem a klientem, který je založený na otevřenosti, důvěře a pochopení.

Je velice důležité najít si takového kouče, který Vám bude lidsky sedět, tudíž nebudete mít zábrany a budete ochotni se ve svých myšlenkách a pocitech otevřít.

Co od kouče nelze očekávat

  • nedává rady,
  • nehodnotí.

Pokud ve svém tématu potřebujete spíše poradit, je vhodnější oslovit mentora. Tedy odborníka na dané téma, který Vám předá své zkušenosti a tím Vám významně pomůže v posunu.

Od roku 2022 se mnou můžou klienti zažít koučování pomocí karet Points of You©. Koučovací rozhovor vedu s pomocí fotografií, díky kterým klient nachází jiné úhly pohledu na svou situaci. Karty díky obrázku a slovu mistrně a s lehkostí propojují pravou a levou hemisféru našeho mozku. Vedou nás od racionálního uvažování k emocím, podvědomí a zpět k racionálním výstupům. Tato metoda je používána profesionály po celém světě.

V roce 2023 jsem započala pokročilý kurz koučování od Opravdový vztah, kde se zaměřujeme především na práci s emocemi a tělem.

Potkávat se budeme online (Google Meet, Zoom, Skype, dle Vaší preference).

2015 – Akreditovaný externí profesionální kouč – ICF (Koučink Centrum)
2021 – Alchymie ženského podnikání (Lucie Harnošová)
2021 – Hello Points Workshop, Points of You – Level 1 (Radek Pernica)
2022 – Creative Practice, Points of You – Level 2 (Radek Pernica)
od 6/2023 – Opravdové koučování – metodický kurz (Opravdový vztah)