O koučování

Koučem se v dnešní době nazývá skoro každý, kdo nějakým způsobem přispívá k vedení či rozvoji lidí. Manažeři, psychologové, poradci, školitelé, kde kdo má ve svém profilu uvedeno, že je také kouč.

I já jsem se ke koučovacímu přístupu dostala díky své práci personalistky. Tento rozvojový směr mne natolik zaujal, že jsem se rozhodla stát koučkou. V roce 2015 jsem absolvovala výcvik profesionálních koučů pod záštitou organizace International Coach Federation, se zkratkou ICF.

Stala jsem se průvodkyní lidí na cestě k jejich vlastním cílům, k jejich vlastnímu sebepoznání.

Jako koučka

  • vytvářím důvěrný a blízký vztah s koučovaným,
  • aktivně naslouchám,
  • kladu silné otázky,
  • a vracím myšlenky koučovanému,
  • řídím se etickým kodexem kouče. 

Koučování je vztah mezi dvěma rovnocennými partnery – koučem a koučovaným, který je založený na otevřenosti, důvěře, pochopení.

Je velice důležité najít si takového kouče, který Vám bude lidsky sedět, tudíž nebudete mít zábrany a budete ochotni se ve svých myšlenkách a pocitech otevřít.

Od roku 2022 využívám ke koučování karty Points of You©. Koučovací rozhovor vedu s pomocí fotografií, díky kterým klient nachází jiné úhly pohledu na svou situaci. Karty díky obrázku a slovu mistrně a s lehkostí propojují pravou a levou hemisféru našeho mozku. Vedou nás od racionálního uvažování k emocím, podvědomí a zpět k racionálním výstupům. Tato metoda je používána profesionály po celém světě.

Koučuji buď osobně v Brně na ul. Kaštanová nebo online přes Skype.