Info

Jak koučování probíhá

Samotnému koučování předchází tzv. nulté sezení. Je to nezávazná a bezplatná schůzka, během které proběhne:

– vzájemné představení,
– vysvětlení, o čem koučink je a jak probíhá,
– dohoda o frekvenci koučovacích sezení,
– dohoda o místě, kde se bude koučovat,
– dohoda na ceně.

Pro efektivní koučování je důležité, aby si kouč i koučovaný lidsky sedli. To se zjistí, právě během nultého sezení. Zjistíme-li oba, že naše spolupráce bude přínosná, domluvíme se na prvním “ostrém” koučování.

Obvyklá délka jednoho setkání je 60 minut. Frekvence setkávání záleží na koučovaném. Většinou jde o 4 až 6 setkání, které probíhají 1x za 14 dní až 1x za měsíc.

Platbu za koučování požaduji vždy předem a to převodem na účet na základě vystavené faktury.